Nhiều DN có vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn điều lệ

Dẫn đầu là nhóm vật liệu và xây dựng (35 DN), kế đến là công ty chứng khoán và dịch vụ tài chính, công nghệ, tài nguyên.

Đứng đầu trong top 5 DN có chênh lệch nhiều nhất là Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí. Công ty này có vốn điều lệ 4.000 tỉ đồng trong khi vốn chủ sở hữu chỉ 1.618 tỉ đồng, chênh lệch trên 2.000 tỉ đồng. Một trong những nguyên nhân do mức lỗ lũy kế tới ngày 30-6 là 2.540 tỉ đồng.

Sáu tháng đầu năm công ty lỗ sau thuế là 1.577 tỉ đồng. Trong báo cáo soát xét, kiểm toán lưu ý lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh âm 705 tỉ đồng, dư nợ vay ngân hàng quá hạn tại ngày 30-6 là 1.589 tỉ đồng. Tổng nợ phải trả ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản ngắn hạn 1.030 tỉ đồng.

PV

Sắp diễn ra lễ hội cá tra tại Đồng Tháp

Sắp diễn ra lễ hội cá tra tại Đồng Tháp

(PLO)-  Với chủ đề “Vươn ra biển lớn”, Lễ hội Cá tra lần đầu tiên được tổ chức tại Đồng Tháp sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17-12 tại thủ phủ cá tra Hồng Ngự.