Nhiều đơn thư khiếu nại liên quan dự án

Kèm theo đó là chính sách pháp luật về đất đai có sự thay đổi nên chính sách bồi thường, tái định cư bộc lộ nhiều bất cập. Do đó, đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của người dân tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực này” - ông Nguyễn Cư, Chủ tịch UBND quận 2, báo cáo với Ban Pháp chế, HĐND TP.HCM trong buổi giám sát sáng 1-10.

Theo ông Cư, việc giải quyết đơn thư KNTC trong thời gian qua còn chậm, nhiều hồ sơ trễ hạn và quá hạn nhưng vẫn chưa giải quyết xong. Hai dự án lớn nhất và cũng chiếm số lượng đơn thư KNTC nhiều nhất là dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ngoài ra, nhiều dự án trên địa bàn đến nay vẫn còn áp dụng theo các Nghị định 22/1998 hay Nghị định 197/2004, mức giá bồi thường rất thấp, dẫn đến người dân KN, yêu cầu áp dụng theo quy định mới… Việc giải phóng mặt bằng, bồi thường đất tại các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước thường diễn ra chậm, kéo dài do giá bồi thường thấp.

Ông Phạm Văn Bá, Trưởng ban Pháp chế, HĐND TP, đánh giá quận 2 là địa bàn đứng đầu về số lượng đơn thư KNTC. Dù năm 2013 có giảm nhưng số hồ sơ tồn đọng chưa giải quyết vẫn còn nhiều so với các quận, huyện khác. Ông Bá đề nghị quận 2 cần phải đẩy nhanh việc giải quyết các đơn thư, KN để tránh tình trạng kéo dài, gây bức xúc trong dân, đồng thời có những KN vượt cấp.

VIỆT HOA