Nhiều hiệu quả từ mô hình quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM

Trên cơ sở những hiệu quả của quá trình vận hành mô hình BQLATTP TP trong thời gian thí điểm, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã có văn bản xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thí điểm hoạt động của BQLATTP TP kể từ ngày 6-12-2019 đến thời điểm Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Sở An toàn thực phẩm hoặc duy trì mô hình BQLATTP TP.

Theo đó, những hiệu quả đó là: Việc thành lập BQLATTP TP đã giải quyết hạn chế về cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và đây là đầu mối chịu trách nhiệm trước UBND TP về công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, BQLATTP TP đã phát huy được sức mạnh khi tập hợp lực lượng, thống nhất đầu mối trong giải quyết công việc. Ngoài ra, ban này còn thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến truyền thông, cải cách hành chính, thanh tra và cấp phép về an toàn thực phẩm, nâng cao vị thế của công tác đảm bảo an toàn thực phẩm lên tầm cao mới…