Nhiều khuyết tật ở giếng gom nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Tình trạng này vừa gây mất an toàn giao thông vừa ảnh hưởng đến công tác thu gom nước thải vào hệ thống tuyến cống bao” - ngày 10-7, Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP cho biết.

Công ty Thoát nước Đô thị TP xác định các vị trí hư hỏng nói trên thuộc gói thầu “Xây dựng tuyến cống bao” của dự án Vệ sinh môi trường (VSMT), lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Hiện công trình này vẫn còn trong thời gian bảo hành. Do đó, ban quản lý dự án VSMT cần yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục những tồn tại trên.

TRUNG THANH

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.