Nhiều nguyên lãnh đạo các Tổng công ty ở TP.HCM bị kỷ luật

Ngày 7-8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM có thông báo về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với vụ việc tại bốn tổng công ty, công ty trên địa bàn TP.HCM.
Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại các đơn vị, UBKT Thành ủy đã kết luận các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Nhiều nguyên lãnh đạo các Tổng công ty ở TP.HCM bị kỷ luật ảnh 1
Trụ sở Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận, một trong các đơn vị vừa bị kỷ luật. Ảnh: HTD

1. Tại Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV, UBKT Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty này trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, buông lỏng vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty, dẫn đến Tổng Công ty có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất. Sai phạm đó làm ảnh hưởng đến uy tín của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên Tổng Công ty này.
Từ đó, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV nhiệm kỳ 2015 - 2020.
UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Khởi, nguyên Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
Ngoài ra, UBKT Thành ủy cũng phê bình sáu người khác.
2. Tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, UBKT Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty này trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.
Đồng thời, chậm thực hiện khắc phục các kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và việc thực hiện, chuyển nhượng dự án Sài Gòn Gôn sai quy định.
Từ vi phạm đó, Ban Thường vụ Thành ủy kết luận phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020.
UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Hùng Việt, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty và phê bình đối với năm người khác.
3. Tại Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, UBKT Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty này trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 chưa xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chưa xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty cũng chưa thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.
Từ vi phạm đó, Ban Thường vụ Thành ủy phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiệm kỳ 2015-2020.
UBKT Thành ủy phê bình đối với ông Phạm Công Nghĩa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty và ông Trương Văn Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
4. Tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, lãnh đạo Tổng Công ty có những khuyết điểm, vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc quản lý công nợ; việc quản lý, sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển; chi hộ tiền trả tiền cho đối tác kinh doanh, chi hộ trả tiền thuê đất; quản lý chứng từ kế toán; hoạt động đầu tư, góp vốn.
Ngoài ra, lãnh đạo Tổng Công ty còn có vi phạm trong thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2013 - 2015; thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; thực hiện Dự án và thực hiện chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
Căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ba người, gồm:
- Ông Nguyễn Phước Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty;.
- Ông Nguyễn Đình Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Ông Nguyễn An Trường, Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng Công ty, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty.
5. Tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, lãnh đạo Công ty có những khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng quỹ tiền lương; nộp ngân sách khoản lợi nhuận sau phân phối; quản lý chi phí; trích nộp kinh phí công đoàn; huy động vốn; quản lý công nợ; công tác thiết kế - dự toán công trình Tòa nhà văn phòng và sử dụng Tòa nhà văn phòng IPC; quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài; thực hiện Dự án Khu Dân cư Hiệp Phước; thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu (giai đoạn 2016 - 2017).
Lãnh đạo công ty còn có khuyết điểm, vi phạm trong việc cử người đại diện vốn; việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược; việc thẩm định giá và việc thực hiện dự án Khu dân cư Long Hậu, việc hợp tác với Công ty Hồng Lĩnh.
Từ đó, UBKT Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với tám người, gồm:
- Ông Lê Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty.
- Ông Mai Văn Đường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty.
- Ông Vũ Xuân Đức, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty.
- Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty.
- Ông Phùng Đức Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Phạm Xuân Trung, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Trần Đăng Linh, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Việt Dũng, Đảng ủy viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty.
UBKT Thành ủy còn thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với hai người, gồm: bà Trương Thị Hương Giang, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty và bà Bùi Hải Hà, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty.
UBKT Thành ủy cũng phê bình đối với ba người khác.