Nhiều nơi đã chốt cán bộ quy hoạch Trung ương khóa XIII

Những ngày qua, hàng loạt tỉnh, thành ở địa phương và các cơ quan, đơn vị thuộc trung ương đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XIII.

Nhiều địa phương, bộ ngành đã có danh sách

Tại Quảng Ninh, ngày 29-11, hội nghị cán bộ chủ chốt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập đã thống nhất danh sách gồm hai Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký và Ngô Hoàng Ngân. Hai người này được hội nghị bỏ phiếu giới thiệu với tỉ lệ tán thành cao.

Tại Hải Dương, hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh cũng bỏ phiếu giới thiệu nhân sự của địa phương tham gia Trung ương khóa XIII. Kết quả lấy phiếu không được công bố cho báo chí nhưng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh tiêu chuẩn giới thiệu vào quy hoạch dựa trên chất lượng là chính, không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp yêu cầu.

Tại Bộ Ngoại giao, Ban Cán sự Đảng đã triệu tập họp tập thể lãnh đạo để rà soát, đánh giá nhiều mặt về nguồn nhân sự đang trong quy hoạch bộ trưởng, thứ trưởng giai đoạn 2021-2026, gồm cả nguồn tại chỗ và nguồn nơi khác. Kết quả, sáng 27-11, hội nghị lãnh đạo mở rộng bỏ phiếu kín với bốn nhân sự đã được sàng lọc. Sau đó, tập thể lãnh đạo Bộ Ngoại giao thảo luận tiếp, biểu quyết để chốt danh sách giới thiệu của đơn vị mình, gửi cho Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Tại TAND Tối cao, công tác giới thiệu nhân sự của ngành được triển khai khá sớm. Sáng 15-11, Ban Cán sự Đảng đã triệu tập họp tập thể lãnh đạo lấy phiếu được ba trường hợp đủ điều kiện quy hoạch vào Trung ương khóa XIII, gồm Chánh Văn phòng Phạm Quốc Hưng, Vụ trưởng Nguyễn Xuân Kỳ (thư ký của Chánh án Nguyễn Hòa Bình) và Vụ trưởng Pháp chế và quản lý khoa học Chu Thành Quang. Chiều cùng ngày, hội nghị cán bộ chủ chốt đã bỏ phiếu với ba ứng viên này. Kết quả ông Hưng được số phiếu cao nhất…

Nhiều nơi đã chốt cán bộ quy hoạch Trung ương khóa XIII ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TUẤN ANH

Quy trình bốn bước

Công việc mà các địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương vừa triển khai là bước khởi đầu cho quá trình phát hiện, giới thiệu nhân sự cho Đại hội XIII. Ứng viên được nhắm tới không phải là các ủy viên trung ương đương nhiệm. Quy trình tiến hành theo hướng dẫn của Trung ương khá chặt.

Theo đó, bước đầu tiên, tập thể lãnh đạo (thường là Ban Thường vụ, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng…) rà soát, đánh giá từng trường hợp để thông qua danh sách dự kiến. Danh sách này có thể nhiều hơn số lượng mà địa phương, đơn vị đó được giới thiệu, theo phân bổ của Bộ Chính trị.

Bước hai là hội nghị cán bộ chủ chốt với thành phần mở rộng. Chẳng hạn, ở cấp tỉnh là gồm tất cả tỉnh ủy viên, các phó chủ tịch UBND, HĐND, các trưởng, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch HĐND và UBND các huyện, thị… Ở bộ là tập thể Ban Cán sự Đảng, vụ trưởng, vụ phó và tương đương… Hội nghị này sẽ lấy ý kiến về nhân sự trong danh sách ở bước một và cũng có thể giới thiệu ngoài danh sách. Sau đó sẽ bỏ phiếu, kết quả lấy từ cao xuống thấp cho đủ số lượng được phân bổ và ít nhất phải được 30% phiếu trở lên giới thiệu.

Bước ba, tập thể lãnh đạo mở rộng (ở địa phương là ban chấp hành, các bộ là Ban Cán sự đảng và vụ trưởng, tương đương) thảo luận trên cơ sở kết quả của bước hai và vẫn có thể giới thiệu thêm nhân sự ngoài danh sách. Sau đó bỏ phiếu kín, cũng lấy từ trên xuống cho đủ số lượng được phân bổ nhưng phải đạt từ 50% phiếu giới thiệu trở lên.

Bước cuối cùng lại trở về tập thể lãnh đạo. Công việc phải làm là phân tích kết quả lấy phiếu ở các bước trước đó, xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh, sau đó thảo luận, nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu kín để quyết định danh sách mà địa phương, cơ quan, đơn vị mình giới thiệu để xem xét đưa vào quy hoạch BCH Trung ương khóa tới. Người được lựa chọn phải có tỉ lệ phiếu giới thiệu từ 50% trở lên và lấy từ trên cao xuống, vừa đủ số lượng được phân bổ theo quy định.

Nhưng đây chỉ là phát hiện, giới thiệu của cơ sở. Danh sách cùng hồ sơ nhân sự sẽ phải qua Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, để tập hợp, rà soát. Sau đó Bộ Chính trị sẽ tiếp tục thảo luận, thông qua danh sách nhân sự để lấy ý kiến BCH Trung ương tại kỳ họp thứ 9, dự kiến cuối tháng 12 này.

Bộ Tư pháp giới thiệu hai nhân sự vào quy hoạch Trung ương

Tuần trước, Bộ Tư pháp đã triển khai công tác phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch Trung ương khóa XIII. Theo đó, qua rà soát ba nhóm đối tượng thuộc ba độ tuổi (tính theo mốc tháng 1-2021 là 55, 50 và 45 tuổi trở xuống) thì có bảy trường hợp đủ điều kiện.

Ban Cán sự đã chọn ra ba trường hợp, đưa ra lấy phiếu ở hai hội nghị cán bộ chủ chốt và hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng… Kết quả đã lựa chọn, giới thiệu hai nhân sự, vừa đủ số lượng được phân bổ giới thiệu. Đó là Thứ trưởng Tư pháp Trần Tiến Dũng (sinh năm 1975) và Phó Bí thư Hậu Giang Lê Tiến Châu (1969) - người trước đó là thứ trưởng Tư pháp và được quy hoạch bộ trưởng.

Ông Châu được chọn, bởi nguồn nhân sự giới thiệu quy hoạch bao gồm cả người tại chỗ và nguồn nhân sự bên ngoài, miễn là bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu theo quy định.