NHNN công bố 11 thủ tục hành chính mới

Các thủ tục gồm một thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động tiền tệ và 10 thủ tục thuộc lĩnh vực hoạt động ngoại hối. Việc công bố các thủ tục hành chính mới nhằm đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

TB

Thiếu vốn, đơn hàng sụt giảm sâu nhưng các công ty vẫn cố gắng xoay xở thưởng tết cho người lao động.

Khó mấy cũng thưởng tết cho công nhân

(PLO)- “Khó đến mấy chúng tôi cũng thu xếp thưởng một tháng lương cho người lao động, đợi khi đơn hàng ấm lên vẫn đủ nguồn lao động giúp nhà máy sáng đèn” - lãnh đạo một công ty chia sẻ.