NHNN công bố 11 thủ tục hành chính mới

Các thủ tục gồm một thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động tiền tệ và 10 thủ tục thuộc lĩnh vực hoạt động ngoại hối. Việc công bố các thủ tục hành chính mới nhằm đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

TB