Những ông 'vua' tiền mặt tại Mỹ

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp ngay từ đầu đã có mức nợ rất thấp và thậm chí còn không sử dụng kênh huy động vốn này. Thay vào đó, họ dùng tiền mặt và các tài sản ngắn hạn có thanh khoản cao để mua bán cũng như thực hiện giao dịch hằng ngày.

"Tiền mặt là vua" (cash is king) - câu nói này đang được giới tài chính ưa dùng, để nói về sức mạnh tài chính của các công ty khi có dòng tiền mặt lớn, không vướng phải nợ nần. Báo cáo hằng quý mới nhất của các công ty niêm yết trong bộ chỉ số S&P 500 cho thấy chỉ có 24 doanh nghiệp không dùng nợ. Từ đó, CNBC lựa chọn ra danh sách 15 công ty có tỷ lệ tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn trên tổng tài sản lớn nhất.


1. Expeditors Int'l Washington

Những ông 'vua' tiền mặt tại Mỹ ảnh 1

Lĩnh vực hoạt động: Vận chuyển, giao nhận.

Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 1,43 tỷ USD

Tổng tài sản: 3,01 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 47,6%

Biến động giá cổ phiếu trong một năm: -21%


2. MasterCard

Những ông 'vua' tiền mặt tại Mỹ ảnh 2

Lĩnh vực hoạt động: Thẻ thanh toán, thẻ ghi nợ và dịch vụ tài chính.

Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 5,18 tỷ USD

Tổng tài sản: 11,13 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 46,5%

Biến động giá cổ phiếu trong một năm: 42%


3. Autodesk

Những ông 'vua' tiền mặt tại Mỹ ảnh 3

Lĩnh vực hoạt động: Phần mềm máy tính và công cụ truyền thông.

Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 1,51 tỷ USD

Tổng tài sản: 3,32 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 45,6%

Biến động giá cổ phiếu trong một năm: -9%


4. Cognizant Tech

Những ông 'vua' tiền mặt tại Mỹ ảnh 4

Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn công nghệ

Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 2,49 tỷ USD

Tổng tài sản: 5,67 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 44%

Biến động giá cổ phiếu trong một năm: -18%


5. Red Hat

Những ông 'vua' tiền mặt tại Mỹ ảnh 5

Lĩnh vực hoạt động: Hệ điều hành máy tính (Linux)

Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 819 triệu USD

Tổng tài sản: 2,49 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 33%

Biến động giá cổ phiếu trong một năm: 25%


6. Forest Laboratories

Những ông 'vua' tiền mặt tại Mỹ ảnh 6

Lĩnh vực hoạt động: Thiết bị phẫu thuật

Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 2,43 tỷ USD

Tổng tài sản: 7,49 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 32,4%

Biến động giá cổ phiếu trong một năm: -6%


7. Intuitive Surgical

Những ông 'vua' tiền mặt tại Mỹ ảnh 7

Lĩnh vực hoạt động: Thiết bị phẫu thuật

Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 917 triệu USD

Tổng tài sản: 3,33 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 29,13%

Biến động giá cổ phiếu trong một năm: 52%


8. T Rowe Price Group

Những ông 'vua' tiền mặt tại Mỹ ảnh 8

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ tài chính

Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 1,19 tỷ USD

Tổng tài sản: 4,08 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 29,1%

Biến động giá cổ phiếu trong một năm: 10%


9. Bed Bath and Beyond

Những ông 'vua' tiền mặt tại Mỹ ảnh 9

Lĩnh vực hoạt động: Chuỗi cửa hàng bán lẻ

Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 1,69 tỷ USD

Tổng tài sản: 5,82 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 29,0%

Biến động giá cổ phiếu trong một năm: 5%


10. Amazon.com

Những ông 'vua' tiền mặt tại Mỹ ảnh 10

Lĩnh vực hoạt động: Thương mại điện tử

Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 5,715 tỷ USD

Tổng tài sản: 20,34 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 28,1%

Biến động giá cổ phiếu trong một năm: 3%


11. F5 Networks

Những ông 'vua' tiền mặt tại Mỹ ảnh 11

Lĩnh vực hoạt động: Giải pháp quản lý băng thông mạng

Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 490 triệu USD

Tổng tài sản: 1,76 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 27,8%

Biến động giá cổ phiếu trong một năm: -12%


12. LSI

Những ông 'vua' tiền mặt tại Mỹ ảnh 12

Lĩnh vực hoạt động: Thiết kế và phát triển hệ thống lưu trữ

Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 623 triệu USD

Tổng tài sản: 2,37 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 26,3%

Biến động giá cổ phiếu trong một năm: -9%


13. Citrix Systems

Những ông 'vua' tiền mặt tại Mỹ ảnh 13

Lĩnh vực hoạt động: Thiết kế và phát triển các giải pháp công nghệ

Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 867 triệu USD

Tổng tài sản: 4,15 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 20,9%

Biến động giá cổ phiếu trong một năm: +8%


14. Apple

Những ông 'vua' tiền mặt tại Mỹ ảnh 14

Lĩnh vực hoạt động: Máy tính cá nhân, thiết bị di động, phần mềm và giải pháp mạng.

Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 28,5 tỷ USD

Tổng tài sản: 150,9 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 18,9%

Biến động giá cổ phiếu trong một năm: 62%


15. American Express

Những ông 'vua' tiền mặt tại Mỹ ảnh 15

Lĩnh vực hoạt động: thẻ tín dụng và séc du lịch

Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 28,15 tỷ USD

Tổng tài sản: 151,8 tỷ USD

Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 18,5%

Biến động giá cổ phiếu trong 1 năm: 14%

Hà Thu (theo CNBC)

Sao phải chờ đến 30 Tết mới mua hoa?

Sao phải chờ đến 30 Tết mới mua hoa?

(PLO)- Nhiều người đợi đến 30 Tết mới mua hoa mong có giá rẻ hơn. Theo chuyên gia tâm lý Võ Minh Thành, để ai cũng có Tết, người mua hoa nên thay đổi thói quen này.