Những ngón tay đau

vắt từ cơn mơ đầm lầy lên trên những cánh chuồn mỏng mảnh

cánh chuồn mang những ngón tay đau in lên áo anh

màu hốt hoảng lặng im

đời buồn mang đến những ngón tay đau

anh đau từ bàn phím cơ quan chạy dài sóng lưng em ngập nắng

anh đau từ trùng trùng miền quê xa vắng,

đặt lên môi này cơn nín thở của đêm

khi anh nhắm mắt

những ngón tay đau ngồi kể chuyện tình

chuyện tình cũng đau cũng tình cờ hạnh ngộ

cũng bàng hoàng một sáng ngày ngợp gió

tình bay theo một câu nói vô tình

anh úp mặt trên những ngón tay đau

nghe mạch máu réo ca mùa mở hội

múa may quay cuồng mùa hội rơm trong lửa

em trong anh trong bất trắc cuộc đời

chiêm bao rút về những ngón tay đau

đời buồn rút về những ngón tay đau

để lại những vết hằn dao cứa

tâm trạng nào cũng in dấu vào đêm, vào ngày, vào sóng lưng, vào cánh chuồn cong gió

ngón tay đau, ngón tay đau phủ tràn.