Niêm yết công khai thủ tục hành chính là yêu cầu bắt buộc

Theo đó, việc niêm yết công khai TTHC tại trụ sở cơ quan trực tiếp tiếp nhận và giải quyết TTHC là yêu cầu bắt buộc. Thông tư nêu rõ việc niêm yết TTHC công khai nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, minh bạch và kịp thời các quy định TTHC, tạo điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC, góp phần phòng, chống tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền.

Niêm yết công khai thủ tục hành chính là yêu cầu bắt buộc ảnh 1

Người dân đang xem biểu mẫu thủ tục hành chính tại UBND quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: HTD

Nội dung thông tư nêu rõ TTHC phải được công bố dưới hình thức quyết định của bộ trưởng; thủ trưởng cơ quan ngang bộ; chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương; người đứng đầu cơ quan, đơn vị được cơ quan nhà nước cấp trên giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức… Ngoài ra, thông tư cũng quy định về chế độ báo cáo kết quả thực hiện công khai TTHC của các cơ quan, đơn vị. Thông tư có hiệu lực thi thành từ ngày 24-3 tới.

TLL