Nới điều kiện bảo lãnh tín dụng

Đây là nội dung mới Bộ Tài chính vừa đưa vào dự thảo quyết định liên quan đến quỹ bảo lãnh tín dụng.

Thậm chí trường hợp DN không có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố nhỏ hơn 15% giá trị khoản vay vẫn có thể được bảo lãnh tín dụng, nếu chủ tịch UBND tỉnh, thành đó cho phép quỹ bảo lãnh tín dụng thực hiện bảo lãnh. Quy định hiện hành không cho phép trường hợp này.

DN muốn được bảo lãnh thì không được có nợ đọng thuế hoặc nợ xấu ngân hàng.

Quỹ bảo lãnh tín dụng do UBND tỉnh, thành phố thành lập và quản lý để cấp bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

Q.NHƯ

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.