Ô tô nhập khẩu về TP.HCM bất ngờ tăng gấp 5 lần

Theo Cục Hải quan TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2019, xe ô tô dưới 9 chỗ kim ngạch đạt hơn 131 triệu USD, với 6.400 xe, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ 2018 (kim ngạch chỉ đạt 28 triệu USD, với hơn 1.000 xe).
Mặt hàng xe máy nhập khẩu trong 6 tháng qua cũng tăng khá cao, với kim ngạch đạt 158 triệu USD (68.200 xe), tăng 111% so với cùng kỳ 2018 (chỉ đạt 76 triệu USD, với 41.130 xe).
Theo phân tích của Cục Hải quan TPHCM, số lượng ô tô, xe máy nhập khẩu chỉ tăng mạnh trong khoảng 4 tháng đầu năm, sau đó tốc độ tăng bắt đầu giảm xuống. Trong tháng 5 và tháng 6-2019 kim ngạch nhập khẩu mặt hàng ô tô dưới 9 chỗ ngồi, xe máy 2 bánh bắt đầu giảm so với 4 tháng đầu năm 2019.