OceanBank được tăng vốn điều lệ lên 5.350 tỷ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình vừa ký chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2013 của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank). Theo đó, OceanBank được chấp thuận tăng vốn từ 4.000 tỷ đồng lên 5.350 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị thông qua.

Nếu phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược dẫn đến tỷ lệ sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên, OceanBank phải trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện. Quyết định chấp thuận tăng vốn này có hiệu lực trong 12 tháng.

Gần đây, Ngân hàng Công Thương (Vietinbank), Ngân hàng Quân đội, Kỹ Thương (Techcombank) cũng vừa được chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ, lần lượt lên 37.000 tỷ, 11.300 tỷ và 8.900 tỷ đồng.

Theo Ngân Hà (VNE)