Ông Nguyễn Quốc Cường tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

  Ông Nguyễn Quốc Cường tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Ngoài ra, các ông Nguyễn Duy Lượng, Lại Xuân Môn, Lều Vũ Điều, bà Nguyễn Hồng Lý cũng tái đắc cử chức danh Phó chủ tịch. Đại hội đã bầu 122 ủy viên vào Ban Chấp hành; 20 ủy viên vào Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam khóa mới. Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện, xác định phương hướng, nhiệm kỳ 2013 - 2018, khẳng định vai trò trung tâm và nòng cốt của hội trong phong trào xây dựng nông dân và phát triển nông thôn mới.

Công tác hội sẽ đổi mới phương thức hoạt động, vận động nông dân và các cấp hội cùng tham gia phản biện, góp ý xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Hội nông dân các cấp phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực nông thôn; chăm lo, đáp ứng nhu cầu lợi ích của nông dân... Sau hơn 3 ngày làm việc, Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 6 đã bế mạc.

Theo Hoàng Phan (TNO)


Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.