Phải có giảng viên nước ngoài tham gia đào tạo chất lượng cao

Một trong các tiêu chí là phải có giảng viên người nước ngoài tham gia giảng dạy ít nhất 50% số tín chỉ (trừ các ngành đào tạo đặc thù của Việt Nam). Đặc biệt, chương trình chất lượng cao phải được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo đang được áp dụng ở một trường đại học tiên tiến trên thế giới và có ít nhất 20% số tín chỉ được dạy bằng ngôn ngữ của chương trình đào tạo tham khảo...

Cơ sở đào tạo sẽ bị thu hồi quyết định phê duyệt đào tạo chất lượng cao nếu không đạt tiêu chuẩn tại các kỳ kiểm định chất lượng.

Theo Vũ Thơ (TN)


Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.