Phải nâng cao nhiều đoạn đê bao sông Sài Gòn

Cụ thể, phải nâng bảy đoạn đê bờ hữu sông Sài Gòn - Nam Rạch Tra với chiều dài 450 m lên cao, đạt cao trình thiết kế (+2m). Tuyến đê bao trên địa bàn huyện Củ Chi cũng phải nâng cao bốn đoạn với chiều dài 680 m. Ngoài ra, phải kiểm tra, sửa chữa, nâng cao đỉnh cửa van ở 34 van ngăn triều trên tuyến đê bao bờ hữu, không để nước tràn qua.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh trong bài Triều cường đe dọa các công trình chống ngập, trong tháng 9, 10, dù triều cường chỉ mới đạt đỉnh 1,5 m nhưng nhiều đoạn đê bao bờ hữu sông Sài Gòn đã bị nước tràn qua gây ngập úng nhiều khu vực.

TRUNG THANH