2 lưu ý của Bộ Tư pháp đối với Đoàn Luật sư TP.HCM
(PLO)- Bộ Tư pháp có công văn gửi UBND TP.HCM đề nghị cơ quan này chỉ đạo quán triệt Đoàn Luật sư thực hiện nghiêm một số quy định của Luật Luật sư. 

Từ thực tiễn quản lý của Bộ Tư pháp, hướng dẫn các đoàn luật sư triển khai một số quy định của Luật Luật sư và qua thông tin báo chí, công dân có đơn thư phản ánh một số vướng mắc liên quan đến hoạt động của Đoàn Luật sư TP.HCM, cụ thể: Việc xử lý kỷ luật xóa tên luật sư do không đóng phí thành viên; rà soát, đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư...

2 lưu ý của Bộ Tư pháp đối với Đoàn Luật sư TP.HCM  - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

 Bộ Tư pháp đề nghị UBND TP.HCM quan tâm chỉ đạo Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM quán triệt thực hiện về việc sau: 

1. Đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư cho người thuộc diện đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, thì người có yêu cầu gửi hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư đến Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư. Ban chủ nhiệm có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Sở Tư pháp theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 17 và khoản 5 Điều 19 Luật Luật sư.

2. Đối với trường hợp luật sư không đóng phí thành viên là vi phạm nghĩa vụ luật sư và thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật luật sư (khoản 1 Điều 85 Luật Luật sư, khoản 2 Điều 27 và khoản 5 Điều 40 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam).

Trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên do vi phạm Luật Luật sư, điều lệ thì sau ba năm (kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, mới được cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư). Do vậy, yêu cầu Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư thực hiện thủ tục đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư theo đúng quy định của Luật Luật sư.

KIM PHỤNG