Theo đó, bổ nhiệm lại 11 thẩm phán trung cấp và bổ nhiệm mới 30 thẩm phán sơ cấp, nhiệm kỳ của các ông, bà này là năm năm.

Ông La Hồng, Chánh án TAND tỉnh, cho rằng đây vừa là vinh dự cũng vừa là trách nhiệm lớn của các thẩm phán trước yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay. Thay mặt những người được bổ nhiệm, một thẩm phán hứa nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.