Bà Ngô Minh Hồng làm Chủ tịch Hội Công chứng viên TP.HCM  - ảnh 1
Ban chấp hành Hội Công chứng viên TP.HCM lần III, nhiệm kỳ 2018-2021. Ảnh: KIM PHỤNG 

Trước đó, bà Ngô Minh Hồng làm chủ tịch Hội Công chứng viên TP.HCM lần II, nhiệm kỳ 2015-2018.

Ngày 26-8, tại Đại hội Hội Công chứng viên TP.HCM đã bầu 15 người vào Ban chấp hành Hội Công chứng viên TP.HCM. 

Bà Ngô Minh Hồng nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM (hiện là thành viên hợp danh Văn phòng Công chứng Ninh Thị Hiền) được bầu làm chủ tịch Hội Công chứng viên TP nhiệm kỳ 2018-2021.

Ban chấp hành cũng bầu bốn người phó chủ tịch Hội Công chứng viên TP gồm ông Nguyễn Trí Hòa, Trưởng phòng Công chứng số 1 (Phó chủ tịch thường trực), ông Đỗ Hà Hồng (Trưởng Phòng Công chứng số 2), ông Hoàng Xuân Hoan (Trưởng Văn phòng Công chứng Hoàng Xuân Hoan), ông Nguyễn Mạnh Cường (Trưởng phòng Công chứng số 4)...

Danh sách Ban chấp hành Hội Công chứng viên TP.HCM nhiệm kỳ III (2018-2021).

1. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Phòng Công chứng số 4  

2. Nguyễn Trí Hòa, Trưởng Phòng Công chứng số 1

3. Đỗ Thiện Căn, Trưởng Phòng Công chứng số 6  

4. Đỗ Hà Hồng, Trưởng Phòng Công chứng số 2

5. Ngô Minh Hồng, thành viên hợp danh Văn phòng Công chứng Ninh Thị Hiền)

6. Lê Thị Phương Liên, Trưởng Văn phòng Công chứng Lê Thị Phương Liên

7. Huỳnh Kim Điệp, Phó Phòng Công chứng số 5  

8. Hoàng Xuân Hoan, Trưởng Văn phòng Công chứng Hoàng Xuân Hoan

9. Hoàng Mạnh Thắng, Trưởng Phòng Công chứng số 7

10. Nguyễn Kim Chi, Trưởng Văn phòng Công chứng Nguyễn Kim Chi

11. Nguyễn Thị Thanh Hà, Trưởng Văn phòng Công chứng Thủ Thiêm

12. Nguyễn Thị Lệ Thủy, Trưởng Phòng Công chứng số 3

13. Dương Thị Cẩm Thủy, Trưởng Văn phòng Công chứng Dương Thị Cẩm Thủy.

14. Nguyễn Hồng Phương, Trưởng Văn phòng Công chứng Đất Việt

15. Nguyễn Thị Việt Anh, Trưởng Văn Phòng công chứng Bình Tân