Ngày 17-10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại xăng dầu Hoàng Ty, địa chỉ tại thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân số tiền hơn 106 triệu đồng.
Doanh nghiệp này bị xử phạt theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 97/2013.
Trước đó ngày 3-10, Chi cục Quản lý thị trường Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra và phát hiện doanh nghiệp này bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (cụ thể xăng Ron 95 – II có chất lượng kém hơn so với quy định).
Bên cạnh việc bị xử phạt tiền, cửa hàng xăng dầu này còn bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời hạn một tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực.