Theo đó, bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp cho 12 cán bộ là lãnh đạo các đơn vị của VKSND Tối cao và VKSND các tỉnh đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi tuyển chọn đợt 1 năm 2017 ngày 27-9.

12 cán bộ gồm: Lê Minh Long, Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng; Lê Trung Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên; Phan Minh Cự, Viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum; Nguyễn Như Hùng, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát; Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa; Tôn Thiện Phương, Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Hải Trâm, Chánh Văn phòng VKSND tối cao;

Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam; Đoàn Văn Bắc, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước; Châu Văn Thơi, Viện trưởng VKSND tỉnh Bến Tre; Lại Viết Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang; Huỳnh Văn Ri, Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ.

Bổ nhiệm 12 nhân sự mới - ảnh 1
Tra quyết định bổ nhiệm cho 12 Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2017

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí đánh giá việc bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp cho 12 đồng chí là kết quả xứng đáng của công tác đào tạo và bổ nhiệm cán bộ của tập thể lãnh đạo VKSND Tối cao, là cơ sở giúp các cán bộ thực hiện các quyền năng tư pháp, làm tốt hơn chức trách nhiệm vụ của mình.

Yêu cầu các cán bộ được bổ nhiệm phải ý thức được đây là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề nên phải phấn đấu hơn nữa để định hướng hoạt động của đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là không để xảy ra tình trạng oan sai cũng như bỏ lọt tội phạm.