Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa quyết định biệt phái ông Vũ Quốc Doanh, Phó Cục trưởng Cục THADS TP.HCM đến thực hiện nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam.

Bộ Tư pháp biệt phái ông Vũ Quốc Doanh về Cục Công tác phía Nam - ảnh 1
Ông Vũ Quốc Doanh  được Bộ Tư pháp biệt phái đến Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp và nhận nhiệm vụ Phó Cục trưởng. Ảnhh: NN

Theo quyết định, ông Vũ Quốc Doanh chịu sự quản lý của Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp) trong thời gian biệt phái và có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu thuộc nhiệm vụ được giao cho Cục trưởng Cục THADS TP.HCM trước khi đến nhận công tác mới.
Như PLO từng thông tin, ông Doanh nguyên là Cục Trưởng Cục THADS TP.HCM, sau đó làm Phó Cục trưởng Cục này.