(PL)- Mới đây, Bộ Tư pháp đã có quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Hùng.

Theo quyết định này, Bộ Tư pháp yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh hủy quyết định xử lý kỷ luật, đồng thời xem xét, giải quyết lại việc xử lý kỷ luật đối với ông Hùng.

Vụ kỷ luật ông Hùng bắt nguồn từ việc năm 2013, ông Hùng có ký hợp đồng bảo vệ quyền lợi cho ông NHN trong một vụ ly hôn và chia tài sản với mức thù lao là 45 triệu đồng. Hợp đồng còn nêu ông N. sẽ thưởng cho ông Hùng 5% giá trị tài sản nếu tòa chấp nhận tài sản mà ông N. đang tranh chấp với vợ là tài sản riêng của ông N. Sau khi ký hợp đồng, ông N. đã đưa cho người cháu cầm 200 triệu đồng giao cho ông Hùng, nói là tiền “bồi dưỡng”. Tuy nhiên, sau đó cháu ông N. gặp ông Hùng nói rằng ông N. muốn lấy lại 120 triệu đồng.

Gần đến ngày ra tòa, vợ chồng ông N. thỏa thuận lại, không ly hôn rồi đến tìm ông Hùng xin lại 200 triệu đồng. Ông Hùng cho rằng mình đã trả 120 triệu đồng rồi nên chỉ đồng ý trả tiếp 80 triệu. Ông N. bèn khởi kiện ông Hùng ra tòa đòi tiền.

Thời gian này, người cháu ông N. vi phạm pháp luật hình sự nên bị công an bắt. Từ trong trại giam, người này viết giấy xác nhận là đã nhận 120 triệu đồng từ ông Hùng giao cho ông N. Sau đó ông N. và ông Hùng hòa giải với nhau, ông Hùng đồng ý đưa ông N. 150 triệu đồng.

Vì vụ lùm xùm trên, Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh đã đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư xử lý kỷ luật ông Hùng bằng hình thức tạm đình chỉ tư cách thành viên sáu tháng. Tuy nhiên, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư cho rằng ông Hùng có thái độ chống đối chủ nhiệm Đoàn Luật sư một cách quyết liệt nên quyết định xử lý kỷ luật ông Hùng với hình thức xóa tên. Sau đó, ông Hùng đã khiếu nại quyết định kỷ luật này đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Bộ Tư pháp.

Theo Bộ Tư pháp, ông Hùng có cơ sở khi cho rằng Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh đã vi phạm quy định, trình tự xử lý kỷ luật và xúc phạm danh dự luật sư khi gửi quyết định kỷ luật cho 64 đoàn luật sư và nhiều cơ quan khác. Kết quả xác minh cũng cho thấy tại các biên bản đối chất, ông N. đều khẳng định ông Hùng không gợi ý, đòi hỏi gì đối với ông về tiền mặt hay vật chất. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh chỉ căn cứ hợp đồng ghi ông N. cam kết sẽ thưởng cho ông Hùng 5% giá trị tài sản riêng và lời khai ban đầu của ông N. để kết luận ông Hùng vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư là chưa đủ cơ sở.

HỒNG MINH