Bộ Y tế hướng dẫn về giá khám, chữa bệnh mới
(PLO)-Bộ Y tế vừa có công văn 2078/BYT-KH-TC hướng dẫn việc thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của 14 tỉnh/TP vào tháng 4/2017.
Trên cơ sở diễn biến tình hình giá cả thị trường và dự báo CPI của Tổng cục Thống kê tháng 4/2017, Bộ Y tế thông báo thời điểm thực hiện bước 2 giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT bao gồm cả tiền lương như sau:
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (cả trung ương và địa phương) trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố (Bắc Giang, Thái Bình, Bến Tre, Cà Mau, Nam Định, Hậu Giang, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Bình Thuận, Kiên Giang) thực hiện mức giá bao gồm cả chi phí tiền lương mới theo quy định từ ngày 21/4/2017.
Trường hợp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa hoàn thành việc cập nhật mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và chi phí tiền lương vào phần mềm thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đến ngày 21/4: sẽ thực hiện sau khi đã hoàn thành việc cập nhật (tuy nhiên không thực hiện hồi tố từ ngày 21/4 đến thời điểm cập nhật giá).
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế 14 tỉnh, thành phố trên thực hiện truyền thông về lợi ích của việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế; chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế gắn với điều chỉnh giá dịch vụ;
Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm niêm yết công khai, thông báo rộng rãi việc áp dụng giá mới theo các văn bản Bộ Y tế đã hướng dẫn; đẩy mạnh việc tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và đồng thuận;
Đối với người bệnh đang có đợt điều trị ngoại trú hoặc nội trú, bắt đầu trước và kết thúc sau ngày thực hiện mức giá mới này thì áp dụng mức giá hiện đang thực hiện cho đến khi người bệnh ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị.
Đối với các tỉnh chưa thành lập Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo, đề nghị Sở Y tế khẩn trương báo cáo UBND tỉnh thành lập, bố trí ngân sách, huy động kinh phí, sử dụng một phần kết dư quỹ khám, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về BHYT (nếu có) để có nguồn hỗ trợ cho các đối tượng là người nghèo;
Xây dựng, bổ sung Quy chế hỗ trợ của Quỹ trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để hỗ trợ trong trường hợp người bệnh có chi phí điều trị lớn và không có khả năng chi trả.
Để giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp thiên tai, thảm họa: đề nghị Sở Y tế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định để thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh trong các trường hợp thiên tai, thảm họa…
L.THANH