Tọa đàm này do Sở Tư pháp TP và Văn phòng HĐND TP chủ trì, nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý công việc.

Cán bộ tham mưu phải có trình độ, năng lực phù hợp  - ảnh 1
Toàn cảnh tọa đàm.

Bà Hồng phân tích: Công tác văn phòng là công tác quan trọng, không thể thiếu trong hoạt động của tất cả cơ quan, đơn vị. Do đó những nơi này muốn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình thì khâu đầu tiên phải tổ chức tốt công tác văn phòng. Bởi nơi đây là bộ phận tham mưu giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo; là nơi tổng hợp, xử lý, phân tích thông tin vụ việc ra các quyết định quản lý, điều hành. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên thì cần phải xây dựng đội ngũ văn phòng có chất lượng, có trình độ kiến thức phù hợp, có kinh nghiệm thực tế để xử lý tình huống, tránh bị động.

Từ đó, ở khâu tuyển dụng cần chú ý đến những cán bộ có năng lực, trình độ, khả năng phù hợp với từng nhiệm vụ được giao. Thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo, học tập kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản pháp luật…

Đại diện Văn phòng UBND TP chia sẻ là văn phòng đã triển khai chữ ký số từ cuối năm 2016 nhằm giảm tải áp lực về thời gian, văn bản giấy. Đồng thời văn phòng cũng tham mưu phát hành văn bản thường, khẩn qua hệ thống điện tử cùng ngày với văn bản giấy.

Đại diện Ban Dân tộc ý kiến là ban chỉ có một người làm công tác tổng hợp xử lý hồ sơ ở văn phòng nên nhiều khi quá tải. Trong khi đó, sự liên kết giữa ban này và rất nhiều cơ quan khác nên việc văn phòng rất nhiều…

Ông Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, nêu ý kiến nếu thiếu người thì đăng ký tuyển thêm, xin thêm biên chế. Lưu ý phương án tuyển người trong biên chế, trong hệ thống để giải quyết vấn đề biên chế, giảm biên chế và khi phải cơ cấu lại đội ngũ. Khi tuyển biên chế mới phải tính toán lại biên chế của cơ quan mình được phân bổ, tinh giản biên chế, rồi nên tuyển người làm phải ứng dụng được công nghệ thông tin thì mới phát huy được hiệu quả công việc.