Ngày 27-4, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã ký các quyết định công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch thẩm phán cao cấp, trung cấp và sơ cấp.

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, Chánh án TAND Tối cao công nhận 243 người đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn thẩm phán sơ cấp. Và 41 ông bà đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch thẩm phán trung cấp.

Kết quả trúng tuyển các kỳ thi này là điều kiện để Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia xem xét tuyển chọn và đề nghị Chủ tịch nước bổ nhiệm thẩm phán sơ cấp, thẩm phán trung cấp theo quy định. 

Theo danh sách đính kèm, hai người được điểm cao nhất kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch thẩm phán trung cấp thuộc đơn vị Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội và TAND TP Bạc Liêu.

Đáng chú ý, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước - bà Phạm Thị Bích Thủy, thẩm phán trung cấp, trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch thẩm phán cao cấp. Tương tự, kết quả trúng tuyển này là điều kiện để Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia xem xét tuyển chọn và đề nghị Chủ tịch nước bổ nhiệm thẩm phán cao cấp theo quy định.