Chính phủ đồng ý giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp
(PLO)- Đây là nội dung đáng chú ý quy định tại Nghị quyết 34/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2017.

Theo đó, Chính phủ thống nhất đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động quy định tại Điều 57 Luật Việc làm từ 1% xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện việc điều chỉnh kể từ ngày nghị quyết của Quốc hội (điều chỉnh mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động) có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31-12-2019.

Giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì khẩn trương tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn tất thủ tục xây dựng nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động.

 

L.THANH