Chính sách thuế đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
(PLO)-Bộ Tài chính vừa có công văn 6423/BTC-TCHQ hướng dẫn chính sách thuế đối với xe ô tô nhập khẩu của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ

Theo đó, để đảm bảo sự thống nhất chính sách thuế đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu, theo đó việc chuyển nhượng ô tô đã qua sử dụng của đối tượng ưu đãi miễn trừ phải được coi như trường hợp người Việt Nam nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng. Trường hợp này phải áp dụng thống nhất các văn bản về chính sách thuế như đối với trường hợp người Việt Nam nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng.

Cụ thể, đối với xe ô tô từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe): Áp dụng theo mức thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực tại thời điểm chuyển nhượng.

Đối với xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên (kể cả lái xe): Căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỉ giá tính thuế tại thời điểm chuyển nhượng xe. Trị giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại tính theo thời gian sử dụng xe tại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời điểm chuyển nhượng xe) và trị giá khai báo tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan trị giá khai báo thấp hơn mức giá trong cơ sở dữ liệu giá cùng thời điểm, trị giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá trị còn lại theo thời gian sử dụng xe tại Việt Nam và mức giá trong cơ sở dữ liệu giá.

Áp dụng theo mức thuế suất xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên đã qua sử dụng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm chuyển nhượng.

Chính sách thuế đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu - ảnh 1
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép các trường hợp xe ô tô của đối tượng ưu đãi miễn trừ tạm nhập khẩu trước ngày Quyết định 53/2013/QĐ-TTg có hiệu lực (ngày 01/11/2013) nay chuyển nhượng thì được áp dụng chính sách thuế như đối với hàng hóa nhập khẩu, tạm nhập khẩu miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng khác, cụ thể là: số thuế nhập khẩu phải nộp = giá tính thuế x thuế suất (không áp dụng thuế hỗn hợp theo quy định tại Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 và Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 03/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Đối với các trường hợp chủ xe là cá nhân đã về nước thì xe phải thực hiện xóa sổ, chủ xe bàn giao cho cơ quan Ngoại giao bảo quản thì mới được áp dụng chính sách thuế nêu trên, các trường hợp khác không đảm bảo điều kiện này, cơ quan Hải quan sẽ thông báo cho cơ quan Công an để xử lý xe theo quy định, trường hợp người quản lý sử dụng xe đến cơ quan Hải quan làm thủ tục chuyển nhượng thì áp dụng chính sách thuế hỗn hợp quy định tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg vì thực tế qua công tác, theo dõi quản lý của cơ quan Hải quan có phát sinh trường hợp cán bộ ngoại giao đã về nước, xe chưa chuyển nhượng, trên các giấy tờ thể hiện giao xe cho cơ quan Ngoại giao bảo quản chờ chuyển nhượng, tuy nhiên có trường hợp xe đã bán cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam, không còn bảo quản tại Cơ quan Ngoại giao.

Bộ Công an cũng đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Hải quan các tỉnh, thành phố giải quyết truy thu thuế cho tất cả xe ô tô tạm nhập khẩu miễn thuế cơ quan Công an đã làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, ngoại giao. Bộ Tài chính đã tiếp thu ý kiến này.

ĐL