(PL)- Nghị định mới cho phép kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke, quán bar trong phần diện tích dùng để kinh doanh của chung cư.

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực thi hành từ ngày 10-12. Trong đó, các vấn đề liên quan đến chung cư như chuyển nhượng căn hộ, quản lý, sử dụng… được quy định khá chi tiết.

Về phí bảo trì chung cư, nghị định quy định tối đa từ bảy đến 10 ngày (khi kết thúc việc quyết toán số liệu), chủ đầu tư phải bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị chung cư. Không bàn giao đúng quy định, UBND cấp tỉnh sẽ cưỡng chế thu hồi và bàn giao trong vòng 30 ngày cho ban quản trị, bao gồm toàn bộ số tiền bảo trì (cả gốc và lãi) theo số liệu kinh phí đã quyết toán hoặc ghi trong quyết định cưỡng chế. Phí bảo trì chung cư là một trong những quy định được mong đợi nhất vì trước giờ hay xảy ra tranh chấp về vấn đề này, nhất là khi một số chủ đầu tư cố tình chây ỳ chuyển giao phí bảo trì cho ban quản trị.

Về việc kinh doanh, buôn bán, Nghị định 99 nghiêm cấm kinh doanh vũ trường, vật liệu gây cháy nổ và ngành nghề gây nguy hiểm, sửa chữa xe có động cơ, giết mổ gia súc và các hoạt động kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm khác trong phần diện tích dùng để kinh doanh của nhà chung cư. Nếu kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke, quán bar thì phải bảo đảm cách âm, tuân thủ yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, có nơi thoát hiểm và chấp hành các điều kiện kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày 1-7-2015, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày 10-12-2015 (ngày nghị định này có hiệu lực). Quá thời hạn này, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.

Ngoài ra, nghị định cho phép người mua nhà ở thương mại được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà đối với nhà đã nhận bàn giao nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận. Nghị định nêu rõ: Cá nhân nước ngoài được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ của một tòa nhà chung cư, tối đa 250 căn nhà riêng lẻ… Mọi giao dịch vượt quá số lượng nêu trên đều không có giá trị pháp lý và không được cấp giấy chứng nhận; bên bán, cho thuê mua nhà ở phải bồi thường thiệt hại cho bên mua, thuê mua nhà ở. Bộ Xây dựng sẽ hướng dẫn cụ thể cách thức xác định số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu…

Đ.LIÊN