Hướng dẫn áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải
(PLO)- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn trả lời thắc mắc về việc áp dụng hình thức kỷ luật sa thải.

Theo đó, người sử dụng lao động phải căn cứ vào nội dung nội quy lao động để xử lý kỷ luật đối với người lao động vi phạm.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 119 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

Hướng dẫn áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải - ảnh 1
Ảnh minh họa: vietq

Nội quy lao động phải có các quy định cụ thể về các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất: Danh mục hành vi vi phạm, mức độ vi phạm tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật lao động; mức độ thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng khi người lao động có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động, căn cứ theo nội quy lao động đã ban hành.

ĐL