Mới: Gói tín dụng ưu đãi cho hộ mới thoát nghèo
(PLO)-Nhằm từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.
Theo đó, hộ mới thoát nghèo có thời gian ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm sẽ được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi.
Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ.
Thời hạn cho vay được thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm.
Lãi suất cho vay áp dụng đối với hộ mới thoát nghèo bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-9-2015 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31-12-2020.
ĐL