Chính phủ vừa ban hành Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, thay thế Nghị định Nghị định 45/2011/NĐ-CP và Nghị định 23/2013/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017.
Theo nghị định mới, hầu hết các mức lệ phí trước bạ đều được giữ nguyên, riêng đối với ô tô thì có thay đổi.
Theo đó, nhà, đất mức thu là 0,5%; súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao là 2%;
Tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay mức thu là 1%; xe máy mức thu là 2%.
Riêng xe máy của tổ chức, cá nhân ở các TP trực thuộc trung ương; TP thuộc tỉnh; thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%.
Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2% (quy định cũ là 5%), sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở các TP trực thuộc trung ương; TP thuộc tỉnh; thị xã thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%;
Ô tô, rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu là 2%.
Theo quy định mới, ô tô chở người từ chín chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10% (quy định cũ quy định từ 10% đến 20%). Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, HDND tỉnh, TP trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung (quy định cũ không ấn định mức trần này).
Đặc biệt Nghị định 140/2016 đã bổ sung quy định mới: Ô tô chở người từ chín chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.
Đối với các loại tài sản khác (không phải nhà đất, ô tô), mức thu lệ phí trước bạ đối với tài sản khống chế tối đa là 500 triệu đồng/1 tài sản/lần trước bạ, trừ ô tô chở người từ chín chỗ trở xuống, tàu bay, du thuyền. Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn thi hành cụ thể quy định này.