(PL)- Bộ Y tế vừa có công văn gửi các sở Y tế và bệnh viện (BV) về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các BV.

Theo công văn, thời gian qua, tại một số BV đã xảy ra tình trạng gây rối an ninh trật tự, đâm chém bệnh nhân, hành hung y, bác sĩ, cản trở hoạt động khám, chữa bệnh. Các vụ việc xảy ra đã làm ảnh hưởng đến tinh thần đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và làm hư hỏng trang thiết bị y tế, tài sản của BV.

Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trên địa bàn để đảm bảo an ninh, trật tự trong BV. Tăng cường đề cao cảnh giác, phát hiện các đối tượng gây rối tại các khu vực cấp cứu, khám, chữa bệnh, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên y tế.

BV cần phối hợp với công an địa phương tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ tại các BV; tăng cường chế độ trực ban, trực chiến, ngăn chặn kịp thời các hành vi đe dọa tấn công cán bộ y tế và người dân tại các BV. Tăng cường lực lượng công an, bảo vệ khu vực lân cận BV và xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp trong trường hợp có vụ việc xảy ra. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo, thông tin về Bộ khi có vụ việc xảy ra.

Đ.LIÊN