Phụ cấp độc hại, đặc thù bằng 10% mức lương hiện hưởng
(PL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016.

 

Theo đó, nhà giáo vừa dạy lý thuyết, vừa dạy thực hành là nghệ nhân ưu tú trở lên hoặc người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ được hưởng phụ cấp đặc thù bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Phụ cấp đặc thù được trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm.

Ngoài ra, nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc với mức 0,3 so với mức lương cơ sở và phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật với mức 70% lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Nhà giáo dạy thực hành sẽ được hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại với bốn mức gồm: Mức 0,1 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ở môi trường dễ bị lây nhiễm, mắc các bệnh truyền nhiễm hoặc tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc; mức 0,2 đối với môi trường chịu áp suất cao, thiếu dưỡng khí; mức 0,3 nơi có tiếng ồn lớn hoặc ở nơi có độ rung liên tục với tần số cao; mức 0,4 môi trường có phóng xạ, tia bức xạ hoặc điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Đ.LIÊN