Sửa đổi quy định kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 175/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 15-2.

Theo đó, từ ngày 15-2, để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu là 200 tỉ đồng; đồng thời phải đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập, hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch và đăng ký kinh doanh ngành, nghề trò chơi điện tử có thưởng theo quy định.

Ngoài ra, phạt tiền 90-100 triệu đồng với cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Phạt từ đến 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không đúng địa điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh…

Chỉ những doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trước ngày 15-2-2017 mới được quảng cáo hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và chỉ được quảng cáo dưới hình thức bảng, biển hiệu đặt bên trong cơ sở lưu trú du lịch.

L.THANH