Thanh niên tình nguyện được hưởng chính sách như người có công
(PLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên, có hiệu lực từ 1-1-2016.
Theo đó, đối tượng được hưởng chính sách là thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện của các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ 24 tháng trở lên hoặc tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và xã hội do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… Việc tham gia là tự nguyện, nhằm mục đích nhân đạo, mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.
Theo đó, trong quá trình tham gia tình nguyện, thanh niên có hành động dũng cảm bị chết hoặc bị thương sẽ được xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc được hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Thanh niên tình nguyện được hưởng chính sách như người có công - ảnh 1
 Thanh niên tham gia công tác tình nguyện được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ. Ảnh: iINTERNET

Thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án, chính sách sẽ được ưu tiên hưởng chính sách về định cư, tái định cư ở các vùng kinh tế mới, làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên;
Được bố trí sử dụng nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhu cầu tiếp tục ở lại địa phương công tác; được ưu tiên xét tuyển khi tuyển sinh ĐH-CĐ và sau ĐH; được tạo điều kiện ổn định cuộc sống…
Ngoài ra, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội không tham gia BHYT sẽ được hỗ trợ tối thiểu một nửa chi phí cứu chữa, phục hồi sức khỏe trong trường hợp bị tai nạn dẫn đến suy giảm khả năng lao động 5%-30% và được trợ cấp thêm ba lần mức lương cơ sở nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên.
Trường hợp bị tai nạn dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 31% trờ lên thì ngoài chế độ hỗ trợ trên còn được trợ cấp một lần bằng ba lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

Trường hợp bị chết do tai nạn lao động thì được trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.

Thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện bị chết thì được cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện hỗ trợ mai táng và phương tiện đưa về quê quán, gia đình.

Đ.LIÊN