Theo quy định cũ, căn cứ để xác định mức thuế môn bài cho loại hình kinh doanh như doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH... áp dụng mức 3 triệu đồng/năm; các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu hạch toán phụ thuộc 2 triệu đồng/năm; hợp tác xã 1,5 triệu đồng/năm; hợp tác xã làm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, làm muối... và các loại hình ngoài quy định trên 1 triệu đồng/năm.
Đối với hộ kinh doanh, căn cứ mức thu nhập bình quân một tháng của năm kinh doanh để áp dụng mức thu môn bài như thu nhập trên 1,5 triệu đồng/tháng, mức thu là 1 triệu đồng/năm; thu nhập từ trên 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng, mức thu là 750.000 đồng/năm...
Tuy nhiên, theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP mới, căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư và đối với hộ kinh doanh là doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
Cụ thể, đối với tổ chức kinh doanh có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỉ đồng, mức lệ phí môn bài là 3 triệu đồng;
Từ 10 tỉ đồng trở xuống, mức 2 triệu đồng/năm; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, mức 1 triệu đồng/năm.
Đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, mức lệ phí môn bài là 1 triệu đồng/năm; trên 300-500 triệu đồng/năm, mức nộp 500.000 đồng/năm và trên 100-300 triệu đồng, mức nộp 300.000 đồng/năm.
Cho phép miễn lệ phí môn bài
Nghị định hiện hành không cho phép miễn thuế môn bài. Tuy nhiên, theo Nghị định 139 có bảy trường hợp được miễn lệ phí môn bài gồm:
Cá nhân, hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 100 triệu đồng trở xuống;
Hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;
Kinh doanh sản xuất muối;
Tổ chức, hộ kinh doanh nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá;
Điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử);
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp;
Quỹ tín dụng nhân dân xã, hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.