Từ 1-7, công an xã, tỉnh được trang bị vũ khí quân dụng nào?

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Theo Thông tư 17/2018/TT-BCA, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20-6-2017 có hiệu lực từ ngày 1-7-2018, công an cấp xã, phường sẽ được xem xét trang bị các loại vũ khí quân dụng sau: