Xử lý dứt điểm các dự án xây dựng ven biển triển khai chậm, cầm chừng  - ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng đôn đốc các địa phương quản lý quy hoạch xây dựng khu vực ven biển, quản lý đầu tư xây dựng tại dự án ven biển, đặc biệt là công tác công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng để người dân địa phương cùng tham kiểm tra, giám sát.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý thực hiện nghiêm các quy định về xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường đất đai ven biển; xây dựng kịch bản nước biển dâng để kịp thời điều chỉnh quy hoạch, kết cấu hạ tầng xây dựng nếu cần thiết; chỉ đạo thực hiện các giải pháp ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, cải thiện môi trường ô nhiễm…
Thủ tướng đặc biệt giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm đối với các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, bàn giao đất nhưng không triển khai thực hiện; dự án triển khai cầm chừng, chậm tiến độ, chậm nộp tiền thuê đất; dự án được cấp ưu đãi không đúng quy định; dự án không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đầu tư; dự án chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định…
Chỉ thị cũng đề nghị UBND cấp tỉnh phải xử lý cương quyết các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng không đúng thẩm quyền và quy định; xây dựng không đúng với quy hoạch, xây dựng không phép hoặc sai giấy phép; tự ý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và chuyển đổi mực đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền và không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.