Chi cục Thuế quận Tân Phú vừa đề nghị Sở KH&ĐT, Sở Tư pháp TP.HCM thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Luật P&K.

Trong đó, chi cục thuế này có viện dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 129/2013, Thông tư 215/2013 và Thông tư 87/2018 về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Công ty luật bị đề nghị thu hồi giấy phép vì nợ thuế - ảnh 1

Lý do Chi cục Thuế chưa thu đủ số tiền nợ thuế, công ty chậm nộp thuế, tiền phạt theo quy định. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cưỡng chế thuế của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động hoặc thông báo cho cơ quan thuế về lý do không thu hồi.