Tại đây, ông Hoàng Huy Trường, Trưởng phòng công tác hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp (Cục Công tác phía Nam- Bộ Tư pháp) chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề trên là nhằm khắc phục hạn chế vướng mắc quy định trước đây nhập chung về quy trình trước và sau khi bán đấu giá tài sản thì nay Luật ĐGTS tách bạch quy trình bán đấu giá với quy trình trước và sau khi tổ chức bán đấu giá. Đồng thời, Luật này cũng quy định trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản chung (áp dụng cho cả tài sản pháp luật buộc bán thông qua đấu giá và tài sản của cá nhân, tổ chức bán đấu giá).

Đối với tài sản mà pháp luật buộc phải bán thông qua đấu giá thì ngoài quy trình đấu giá chung thì tài sản này còn phải tuân theo những quy định khác mà Luật trên quy định nhằm hạn chế tối đa tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, móc nối, thông đồng, dìm giá, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trách gây thất thoát tài sản nhà nước.

Để khắc phục tình trạng những người tham gia đấu giá liên kết với nhau để thông đồng, dìm giá và tình trạng người tham gia đấu giá bị khống chế khi trả giá, ngoài hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá như quy định pháp luật hiện hành, Luật ĐGTS 2016 quy định rõ hơn hình thức bỏ phiếu gián tiếp, bổ sung hình thức đấu giá trực tuyến.

Lưu ý, đấu giá trực tuyến chỉ áp dụng đối với giai đoạn tổ chức cuộc đấu giá, còn trình tự, thủ tục đấu giá từ việc đăng ký tham gia đấu giá, ban hành quy chế, nộp tiền, niêm yết…. được thực hiện theo trình tự, thủ tục của Luật như cuộc đấu giá bình thường.

Tại hội nghị, bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM chủ trì buổi thảo luận cùng các chuyên gia đấu giá lần lượt giải đáp thắc mắc của các tổ chức bán đấu giá tài sản, công chứng viên, cơ quan thi hành án hỏi về thời hạn niêm yết đấu giá tài sản, thời gian niêm yết, đăng ký tham gia đấu giá, xử lý tiền đặt trước, thời gian bán hồ sơ, công chứng hợp đồng ….

Phan Thị Bình Thuận yêu cầu các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu thực hiện nghiêm túc Luật này và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo cho Sở Tư pháp để tổng hợp trình UBND TP về tình hình thực hiện công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP.