(PL)- Tại Hà Nội ngày 18-2, Bộ Tư pháp đã tổ chức buổi gặp mặt các đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế và nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh thành tựu chung đó của đất nước thời gian qua có sự đóng góp quan trọng, tích cực của công tác pháp luật và tư pháp. Theo Bộ trưởng, tư pháp Việt Nam đã nhận được sự hợp tác, hỗ trợ tích cực từ các nước, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế thông qua gần 50 chương trình, dự án hợp tác đã và đang được triển khai.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng cho hay năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm (2016-2020). Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của kế hoạch là chuyển hướng chiến lược từ xây dựng sang hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

Bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự chia sẻ kinh nghiệm và sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, Bộ trưởng kỳ vọng năm 2016, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tạo chuyển biến mới, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước…

V.THỊNH