Theo đó, các bộ, ngành tập trung tranh luận có nên bổ sung Điều 8a và Điều 8 của Nghị định 159/2013 hay không. Điều 8 Nghị định 159/2013 quy định xử phạt từ 200.000 đồng đến 100 triệu đồng nếu vi phạm về nội dung thông tin (không viện dẫn nguồn tin khi đăng trên báo chí, đăng các tác phẩm đã cấm lưu hành…). Điều 8a bổ sung trong dự thảo dự kiến sẽ phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi đăng, phát sai lệch các thông tin thống kê đã được cơ quan có thẩm quyền công bố. Bên cạnh đó, phạt tiền từ 75 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường…

Trong khi đó, đại diện Bộ Tư pháp cho rằng cần bổ sung Điều 8a vì quy định hiện hành chưa phản ánh đúng bản chất của hành vi vi phạm trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước đặc thù như lĩnh vực thống kê, giáo dục, quản lý giá, năng lượng nguyên tử. Đại diện Bộ Tư pháp cho biết đối với một số điểm chưa nhận được đồng thuận sẽ có tờ trình xin ý kiến Chính phủ để cho ý kiến cuối cùng.

V.THỊNH