Đề xuất thành lập Hiệp hội Trọng tài thương mại
(PL)- Sáng 16-7, Sở Tư pháp TP.HCM đã lấy ý kiến góp ý cho dự thảo đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của trọng tài thương mại (TTTM) đến năm 2020 tại TP.

Đề án này đặt mục tiêu đảm bảo 100% các vụ tranh chấp được TTTM giải quyết nhanh chóng, thuận lợi. Đồng thời đề xuất nghiên cứu lập Hiệp hội TTTM tại TP trong năm nay.

Bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết Sở sẽ tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo này để trình UBND TP xem xét ban hành.

Hiện tại TP có sáu trung tâm TTTM và hai chi nhánh của TTTM. Trong bốn năm qua, Chi nhánh Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) tại TP có số vụ giải quyết cao nhất là 355 vụ, Trung tâm TTTM TP.HCM (Tracent) giải quyết 348 vụ việc, Trung tâm TTTM Tài chính Ngân hàng Việt Nam giải quyết chín vụ...

Q.NHƯ