Mới đây, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 140/2016 về  lệ  phí trước bạ. PLO giới thiệu đến bạn đọc nhiều điểm mới nổi bật về lệ phí trước bạ tại dự thảo.

Miễn phí trước bạ khi vợ chồng hợp nhất tài sản

Hiện tại, điểm c khoản 16 Điều 9 Nghị định số 140/2016 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 20/2019) chỉ quy định miễn lệ phí trước bạ với  tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng của hộ gia đình khi phân chia tài sản đó theo quy định của pháp luật cho các thành viên hộ gia đình đăng ký lại.

Tuy nhiên, điểm c khoản 4 Điều 1 dự thảo đã bổ sung thêm trường hợp được miễn lệ phí trước bạ nêu cho điểm c khoản  16 Điều 9 của Nghị định 140/2016. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản hợp nhất của vợ chồng sau khi kết hôn hoặc phân chia cho vợ, chồng khi ly hôn theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết.

Tại tờ trình dự thảo, Bộ Tài chính cho biết thực tế phát sinh trường hợp vợ chồng sau khi kết hôn có nhu cầu hợp nhất lại tài sản thì chưa có hướng dẫn về miễn lệ phí trước bạ hay không. Đồng thời, chưa có quy định về miễn lệ phí trước bạ đối với bất động sản do vợ chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng mà khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết.

Do đó, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung thêm quy định trên nhằm đảo bảo quyền lợi về tại sản cho vợ chồng khi hợp nhất hoặc phân chia tài sản.

Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ của ô tô điện chạy bằng pin

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đưa ra hướng dẫn mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ đối với ô tô điện chạy bằng pin.

Cụ thể, khoản 3 Điều 1 dự thảo quy định, ô tô điện chạy pin nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu theo tỷ lệ bằng 50% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi trong vòng 5 năm kể từ ngày nghị định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực.

Khi nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở lên, mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ của ô tô điện chạy bằng pin là  2% trên cả nước.

Tại dự thảo, ô tô chạy bằng xăng, dầu chịu mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ như sau:

- Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự là 2%.

- Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống là 10%.