(PL)- VKSND tỉnh Phú Yên cùng các đơn vị và các VKS huyện, thị xã, TP vừa phối hợp với cơ quan liên quan cho bốn bị án được miễn chấp hành hình phạt tù do áp dụng BLHS năm 2015.

Theo đó, bốn bị án này bị kết án về tội đánh bạc theo quy định tại Điều 248 BLHS 1999 nhưng có tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng vào việc đánh bạc dưới 5 triệu đồng và không có các yếu tố định tội khác theo khoản 1 Điều 321 BLHS 2015.

Được biết việc xét miễn chấp hành hình phạt này theo Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30-6-2016 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại khoản 3 Điều 7 BLHS 2015.

HỒ LƯU