(PL)-  Tối nay (9-11), lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

 

Sau khi kết thúc thời hạn nhận bài dự thi (ngày 30-4), cả nước đã có gần 4,9 triệu bài dự thi được gửi về các ban tổ chức cuộc thi. Nhiều ban tổ chức cuộc thi đã nhận được số lượng bài dự thi rất lớn như Bộ Công an: hơn 260.000 bài; Bộ Quốc phòng: 245.500 bài; Hà Nội: hơn 390.000 bài; Hà Tĩnh: gần 243.000 bài... Đặc biệt, có 378 bài dự thi của kiều bào Việt Nam ở 30 nước và vùng lãnh thổ gửi về dự thi.

Theo TTXVN, Bộ Tư pháp đã tổ chức chấm vòng sơ khảo. Qua đó cho thấy số bài trả lời đúng trên 70%. Nhiều bài dự thichất lượng rất tốt, nguồn tư liệu phong phú, dồi dào về Hiến pháp và lịch sử lập hiến của nhân loại cũng như của Việt Nam. Nhiều bài dự thi cho thấy tác giả là người nắm vững và có tri thức hiểu biết sâu sắc về Hiến pháp, về nhân quyền, về các thiết chế tổ chức quyền lực nhà nước, về đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như lịch sử lập hiến.

Căn cứ vào thể lệ cuộc thi và kết quả chấm thi, căn cứ vào số lượng, chất lượng bài dự thi, ban tổ chức cuộc thi trung ương quyết định tặng giấy chứng nhận và trao 193 giải thưởng. Trong đó có 18 giải tập thể (năm giải A, năm giải B và tám giải C), 175 giải cá nhân (một giải Đặc biệt, bốn giải Nhất, 10 giải Nhì, 20 giải Ba, 130 giải Khuyến khích và 10 giải phụ).

AX