Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo bồi thường hơn 195 triệu đồng cho người bị hại.

Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy Trần Trọng Nghĩa (18 tuổi, trú cùng xã) vào trưa 11-3-2015, Vũ, H. và Nguyên tạo cớ gây sự với Nghĩa. Nguyên đã khống chế anh Nghĩa cho H. và Vũ đánh khiến nạn nhân bị mù cả hai mắt, thương tật 82%.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy sau khi phạm tội các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường thiệt hại 75 triệu đồng cho người bị hại nên chỉ phạt các bị cáo mức án nhẹ như trên.