Giải quyết thủ tục hành chính phải làm dân hài lòng - ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật TP, phát biểu triển khai hội nghị. Ảnh: KP

Quyết định 619 quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đây cũng là một trong những hoạt động tiến tới kỷ niệm ngày Pháp luật Việt Nam (9-11).

Hội nghị có hơn 600 cán bộ, công chức, viên chức là đại diện các cơ quan Ủy ban MTTQ TP, UBND quận/huyện; Ban Tuyên giáo, dân vận 24 quận/huyện cùng đại diện các sở, ban, ngành có liên quan đến công tác thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân trên địa bàn TP tham dự.

Ông Nguyễn Văn Vũ phân tích: Trong năm tiêu chí tính điểm số 100 để công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì tiêu chí về thực hiện thủ tục hành chính (thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã) có thang điểm cao nhất là 30 điểm. Trong đó, điểm bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ của bộ phận nhận và trả kết quả khi thực hiện thủ tục hành chính được chấm cao nhất là 12 điểm. Giải quyết thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định được 10 điểm…Trong khi đó tiêu chí phổ biến, giáo dục pháp luật chỉ ở thang điểm 25. Vì vậy khi cá nhân, tổ chức đến làm thủ tục hành chính thì họ sẽ đánh giá nơi đó có làm tốt, có hài lòng về cách phục vụ, cách xử lý hồ sơ… đây là tiêu chí đánh giá quan trọng nhất.