Giảm đầu mối giải quyết bồi thường nhà nước từ 25.000 xuống còn hơn 1.000
(PL)- Tổ biên tập dự án Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước (sửa đổi) vừa họp phiên thứ tư để góp ý hoàn thiện dự thảo.

Liên quan đến cơ quan giải quyết bồi thường, dự thảo quy định TAND Tối cao, TAND cấp cao, VKSND Tối cao, VKSND cấp cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan giải quyết bồi thường khi chính mình gây thiệt hại. UBND cấp tỉnh, các cơ quan tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh là cơ quan giải quyết bồi thường đối với các vụ việc mà cơ quan gây thiệt hại là UBND, cơ quan tố tụng, cơ quan thi hành án cấp tỉnh, cấp huyện. UBND cấp huyện là cơ quan giải quyết bồi thường đối với vụ việc mà cơ quan gây thiệt hại là UBND cấp xã...

Theo Bộ Tư pháp, quy định như trên sẽ góp phần khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giải quyết bồi thường vì không xác định được cơ quan giải quyết bồi thường, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của cơ quan nhà nước và quyền lợi hợp pháp của người bị thiệt hại. Sau khi thu gọn đầu mối, ước tính số lượng cơ quan giải quyết bồi thường trong cả nước sẽ giảm từ hơn 25.000 xuống chỉ còn hơn 1.000.

ĐỨC MINH